Kratka trawnikowa

KRATKA TRAWNIKOWA wyróżnia się nowoczesną konstrukcją oraz wysoką wytrzymałością na ściskanie. Służy do stabilizacji i umacniania gruntu. Dzięki jej zastosowaniu tworzymy powierzchnie użytkowe (podjazdy, parkingi itp.), które jednocześnie stanowią powierzchnie biologicznie czynne (swobodna migracja wód opadowych). Produkt dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: czarna oraz zielona.

Rozmiar kratki: 50 x 50 x 4 cm.

Parametry:

Wymiary (szerokość, długość, wysokość)

50x50x4 cm (+/- 3%)

Waga jednej szt. 1,05 kg

Powierzchnia kratki (brutto): 0,25 m2

Kolor zielony, czarny.

Materiał: PE,PP.

 

 

INSTRUKCJA MONTAŻU :

  1. Warstwa nośna: Przed przystąpieniem do ułożenia warstwy nośnej, należy wykorytować obszar (usunąć wierzchnią warstwę gruntu) na którym chcemy wbudować kratkę. Grunt usuwamy na głębokość ok. 30-40 cm . W tak przygotowanym korycie rozkładamy warstwę nośną w postaci kruszywa (żwir/tłuczeń) o grubości warstwy ok. 15-30 cm. Grubość warstwy nośnej zależy od wielkości przewidywanego obciążenia użytkowanej nawierzchni (im większe obciążenie tym grubsza warstwa nośna). Równomiernie rozłożone kruszywo należy zagęścić mechanicznie zagęszczarką.
  2. Warstwa wyrównująca Na przygotowanej warstwie nośnej na całej powierzchni rozkładamy geowłókninę 400 g/m, która dodatkowo wzmacnia powierzchnię oraz zapobiega przemieszczaniu się drobniejszych frakcji kruszywa z górnej warstwy wyrównującej do warstwy nośnej pod wpływem wody. Następnie nanosimy warstwę wyrównującą w postaci piasku lub pospółki o uziarnieniu 0,2-5 mm. Po zagęszczeniu i wyrównaniu, warstwa wyrównująca powinna mieć ok. 5 cm.
  3. Ułożenie kratki Na tak przygotowaną powierzchnię układamy kratkę stabilizującą Stella Green. Montaż kratki jest bardzo szybki i prosty. Poszczególne elementy kratki łączymy ze sobą z pomocą zaczepów (kolców) znajdujących się na spodniej części dwóch krawędzi. Kratka posiada również na swej dolnej powierzchni 4 kolce stabilizujące, które w trakcie układania wciskamy w podłoże. Kratkę Stella Green można bardzo łatwo poddać obróbce za pomocą prostych narzędzi ręcznych lub elektrycznych. Po ułożeniu kratki, całość nawierzchni wyrównujemy za pomocą zagęszczarki. Następnie w zależności od potrzeb, kratkę wypełniamy: ziemią, piaskiem, żwirem lub kruszywem ozdobnym