Kontakt

PHU „MAR-POL”Marcin Misiak

Przybyłów 69B,
62-600 Koło

Zamówienia biuro:
Tel. 531 744 101
e-mail: biuro@centrummisiak.pl

Profil na facebooku: https://www.facebook.com/mar.pol.35110

Instagram: centrummisiak.pl

Marketing biuro: Tel. 575 524 488


Formularz kontaktowy:

Mapa lokalizacji:

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: P.H.U. „MAR-POL” Marcin Misiak z siedzibą w Przybyłów 69B, 62-600 Koło
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: biuro@centrummisiak.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy. Podstawą do przetwarzania tych danych jest RODO art.6 Ust. 1 lit. B.
  • Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą włącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,.
  • Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Podanie danych osobowych jest ( wymogiem ustawowym/ warunkiem zawarcia umowy/ dobrowolne) ich niepodanie może skutkować nie zawarciem umowy.