REALIZACJE

Firma jest postrzegana przez Inwestorów jako kompetentny i niezawodny towarzysz w biznesie. Wyrazem wdzięczności Klientów są przekazywane referencje, a także powierzanie kolejnych zleceń. Przedstawiamy naszych kontrahentów i wykonane dla nich  realizacje:

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD . ODDZIAŁ W POZNANIU

 • Wykonanie pielęgnacji drzew przy drogach krajowych na terenie GDDKiA Odział w Poznaniu , rejon w Nowym Tomyślu.
 • Wykonanie nasadzeń drzew w Nowym Tomyślu.
 • Wykonanie pielęgnacji i nasadzenia  drzew przy drogach krajowych na terenie GDDKiA.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W INOWROCŁAWIU

 •   Wycięcie  krzaków.
 •  Wywóz materiału z wycinki na składowisko oraz   utylizację.

SĄD REJONOWY W KOLE

 •  Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych wokół budynku , w szczególności regularne koszenie trawy i usługi pielęgnacyjne.
 • Utrzymanie czystości terenów zewnętrznych wraz z usługą odśnieżania chodnika , schodów , parkingu i drogi wjazdowej o łącznej powierzchni.
 • Czyszczenie nawierzchni brukowej chodnika , schodów , parkingu , drogi wjazdowej , murków i osadników znajdujących się przy Sądzie Rejonowym w Kole.

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE

 •  Koszenie terenów zielonych w granicach miasta Piły
 • Koszenie terenów zieleni w pasach drogowych dróg wojewódzkich

ZARZĄD POWIATU W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

 • Wykonanie nasadzenie drzew i krzewów

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

 • Utrzymanie bieżącej czystości i porządku polegające na sukcesywnym koszeniu terenów zielonych , wygrabianiu i usuwaniu przycinanej trawy , drobnych zakrzaczeń na terenie gminy Brudzew , Blizanów , Stawiszyn , Mycielin , Kępno , Przygodzice , Trzcinica , Szczytniki , Ostrów Wlkp.

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY . WYDZIAŁ INWESTYCJI MIASTA

 •  Wycinka drzew przy użyciu metody alpinistycznej z powodu trudnego usytuowania.

WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH . REJON W KOLE

 

 • Wycinka krzewów i odrostów drzew wraz z podkrzesaniem drzew do max 5.0m wraz z utylizacją gałęzi w ciągu dróg wojewódzkich.
 •  Koszenie traw.
 • Koszenie traw i chwastów , wycinka jednorocznych samosiewów , odrostów drzew i pojedynczych krzaków  przy drogach Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole.
 • Okrzesanie drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole. 
 •  Koszenie traw przy drogach Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole.

URZĄD GMINY W KOLE

 • Prowadzenie odśnieżania dróg na terenie gminy Koło.
 • Wykaszanie roślinności z poboczy drogowych dróg na terenie gminy Koło.
 •  Jednorazowe wykaszanie roślinności i odkrzaczenie  dróg na terenie wsi Mikołajówek.

MUZEUM MARTYROLOGICZNE W ŻABIKOWIE

 •  Prace na terenie lasu rzuchowskiego polegające na wykonaniu oprysków środkiem chwastobójczym.
 • Koszenie terenu.

GRUPA EKOENERGIA SP. Z.O.O          

 •  Wycinka drzew zgodnie z decyzjami o pozwoleniu na wycinkę
 • Wykonanie pielęgnacji drzewostanu zgodnie z opinią dendrologiczną oraz montaż wiązań typu COBRA.

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRONKI

 

 • Utworzenie w w krajobrazie rolniczym naturalnego korytarza ekologicznego

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU

 • Pielęgnacja i prześwietlenie korony drzew.
 • Usuwanie odrostów z pnia i szyi korzeniowej drzew w pasie drogowym ulic powiatowych na terenie miasta Turku wraz z wywozem i uporządkowaniem terenu .

OGRODNICTWO EDMUND SZYMAŃSKI

 • Nasadzanie kwiatów jednorocznych wraz z ich pielęgnacją

POWIATOWA SPÓŁKA INFRASTRUKTURALNA

SP.Z O.O. ZGIERZ

 • Regulacja skrajni drogowej – przycięcie konarów, regulacja skrajni drogowej – frezowanie pnia , regulacja skrajni drogowej.
 • Usuwanie wiatrołomów.
 • Utrzymanie zieleni ( miasto i gmina Aleksandrów Łódzki , Gmina Ozorków , Gmina Parzęczew . Miasto i gmina Zgierz , Gmina Głowno.

URZĄD MIASTA I GMINY . SOLEC KUJAWSKI

 • Koszenie i zakładanie i renowacja trawników
 • Obsadzanie donic i kwietników sezonowych roślinami jednorocznymi
 • Sadzenie roślin ozdobnych : drzewa , krzewy , byliny , trawy ozdobne , cebule.

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

 •  Skoszenie traw , chwastów oraz wycinka krzewów i samosiewów.
 • Zezrębkowanie odpadów drzewnych oraz rozrzuceniu powstałej biomasy
 • Wykonanie oprysku chemicznego zwalczającego chwasty.